VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE UČITELŮ DNE 6.11.2019

05 Lis

Vážení klienti, milí studenti,

chápeme důvody, které vedou kolegy ze státní sféry k zítřejší stávce. Naše veškerá výuka zůstává nepřerušena, s výjimkou kurzů Cambridge English na ZŠ Karla Čapka. Na této škole bude stávka kompletní, nebude v provozu školní družina. Proto se nám jeví fér odvolat odpolední výuku, které se účastní primárně družinové děti, aby studenti, jejichž rodiče nemají možnost děti pouze na odpolední kurz do školy dopravit, nepřišli o své zaplacené lekce.

Mgr. Michaela Kuttlerová, jednatelka společnosti